Tape mambu..

Neng salah sakwijining “kancing” neng Blogku iki sing jenenge “Miturut Aku” (About Me) aku wis janji yen Blogku isi arep ditulis ing tri-basa, yakuwi basa Indonesia kanggo para mahasiswaku, basa Inggris kanggo crita bab anakku, kucingku lan tanduranku, lan sing pungkasan crita nganggo basa Jawa..

Lha sing pungkasan kuwi sing paling angel dilaksanake. Yen bab basa Indonesia paling gampang soale neng dina-dina aku wis ngomong nganggo basa Indonesia : neng ngomah, neng kantor, neng kampus, neng pasar. Terus bab basa Inggris ya gampang soale ketoke basa Inggris kuwi manggon neng memoriku sing paling anyar (least recently used). Tapi nek basa Jawa iku angel soale dina-dina aku jarang nganggo basa Jawa ing panggon nyambut gaweku ing Jakarta kene. Yen isih nganggo ngomong bab panganan, panggonan, apa hiburan, ya aku isih isa. Nanging yen dikon crita nganggo basa Jawa saiki, ya aku luwih becik dikon ngecet lapangan badminton !

Ngene critaku iki. Pas aku lagi kelas siji Sekolah Rakyat ing SR Mojorejo I Ngrowo Madiun, wektu iku neng radio RRI pas populer banget lagu-lagune basa Jawa Kris Biantoro. Aku wis lali apa judul lagune, tapi sak baris syaire unine…”Tak cokot alot….” sing cerita bab lampu listrik mati lan deweke luwe lan pas golek panganan pas didemek ana benda sing bentuke kaya onde-onde. Pas dicokot, jebul alot banget…lha wong blangkon-e sing dicokot !!!!  (He..he…kajaba alot, mestinya ya kecut banget…he..he..)..

Nah pas populere lagune Kris Biantoro sing judule “Blangkon” kuwi, tukang-tukang becak ing Madiun ya nduweni “kosakata” nyanyian dewe. Aku ora ngerti saka ngendi asale lagu kuwi, terus sapa sing nyanyekke. Sing jelas, tukang-tukang becak ing jaman sak mono ketoke seneng banget uripe. Maksudku dudu penghasilane, ning kualitas uripe sing katone ora ana beban sing abot kanggo ditanggung. Tukang becak neng Madiun pada jaman kuki senenge sesenggakan. Yakuwi sakwijining tukang becak mancing nganggo sak baris nyanyian, njur mengko tukang becak sing liyane mangsuli pancingan kancane kuwi. Contone kaya ngene ..

“Eeee…tape ketan”, sakwijining tukang becak mancing nyanyian..

“Eeee…jolie”, tukang becak sing liyane pada mangsuli…

“Eeee…tape ketan”, mancing maneh…

“Eeee…tape mambu !”, sing liyane pada mangsuli..

“Eeee…tapeee”, pancingan sing iki…

“Joli…”, jawab sing liya-liyane..

Ngono dinyanyekke karo para tukang becak neng Klethak Madiun pas aku lan ibuku lan mbakyu-mbakyuku pada lunga neng Njuritan, sisih kulon kali saka Klethak..

Ing sakwijining dina pas tanggal enom, ibuku lan telu anake arep numpak becak saka Mojorejo wetan jembatan pos polisi kae arep lunga neng Klethak persis ing sebelah wetane jembatan kereta api sing nyebrangi Sungai Madiun kae…

“Pinten pak ?”, pitakone Ibuku neng sakwijining tukang becak..

“Kalih atus, Bu”, jawabe tukang becak mau..

“Satus nggih”, ibu lagi ngenyang..

Wiwite tukang becak mau tetep keukeuh (lho kok basa Sunda ?) ora gelem. Tapi amarga mungkin deweke wis suwe nunggu ora oleh tarikan dina kuwi, tukang becake terus njupuk becake lan mapanke becake ben ibuku lan aku lan mbakyu-mbakyuku isa mlebu neng becak. Sakwise kuwi tukang becake ngontel becak alon-alon nyusuri Jalan Kol. Marhadi, belok kanan neng Jalan Dr. Sutomo, belok kiri neng Jalan Stasiun, belok kiri maneh neng Jalan Pahlawan, lan belok kanan neng Jalan Klethak..

Wis tekan ! Becake mandeg lan wong papat mudun saka becak. Ibuku njur mbayar becake mau satus ripis. Mungkin tukang becake mau sak dina-dina durung narik lan durung mangan. Lha dikon ngontel becak jarak 3 km saka Mojorejo nganti Klethak mungkin deweke berat lan ngelih banget mungkin durung mangan..

“Mboten Bu, kalih atus !”, omongane wis wiwit kethus..

“Lho mau janjine mung satus !”, ibuku tetep kalem lan ngewehke duwit satus ripis..

“Kalih atus !”. “Satus”. “Kalih atus !!!”. “Satus.”. Kira-kira ngono mau perdebatan antara si tukang becake lan ibuku..

Ndelok tukang becak sing kurang ajar mau, tukang-tukang becak liyane ngewangi ibuku sing wanita lemah tak berdaya. Sesenggakane tukang becak sing mbela ibuku sangsaya suwe sangsaya banter. Terus tukang-tukang becak sing mangkal neng Klethak mau nyanyi…

“Tapeeeeeee…..”, pancingan sing siji..

“Mambu !!!!!!!”, jawab sing liyane…

“Tapeeeeeeeeeee…..”, pancingan sing sijine manehh…

“Mambuuuuuu……”, jawab tukang becak liyane..

Dielokne tukang becak liyane “Tape Mambu”, tukang becak sing ngeyel ora karuwan mau nyaut duwit satus sing disodorke karo ibuku. Tanpa ngomong sak kecap, deweke njur ninggalake sak kelompok becak sing isih mangkal nunggu penumpang neng Klethak…

Wah, cerita sing aneh. Nesune si tukang becak isa diredam tanpa gelut ning kanthi nyanyian…”Tapeeee…..mambu !”..

Ha..ha..ha.. Hopo tumon ?

 

17 Comments (+add yours?)

 1. disha
  May 11, 2008 @ 08:10:24

  pak,,panjenengan meniko coro boso jowo-nipun “kagok”
  kula sing moco mawon kepingkel-pingkel,,
  lha,,dospundi ,wong biasanipun panjengan nyerat ngagem boso indonesia,,
  kalihan diseseli guyonan alias boso gaul!
  lha sak meniko kok dados sopan,,hehehhehe

  Reply

 2. tridjoko
  May 11, 2008 @ 18:01:25

  –> Disha :

  He..he..he…ora apa-apa soale angka TOJFL-ku (Test of Javanese as a Foreign Language) mung sithik. Wis 33 taun ninggalke kutha mBediun marakke lali kabeh apa sing biyen aku isani, ya ngomong lan nulis basa Jawa kuwi..

  Wah, bu Karti guruku basa Jawa neng SMP 2 Madiun biyen (tulung Simbah, sapa asmane guru basa Jawa SMP 2 biyen kae ?)…wis mesti isin banget karo kemampuan basa Jawaku sing nurun drastis…

  He..he..he..

  Reply

 3. kunderemp
  May 11, 2008 @ 18:35:45

  Wah..
  kula baru ngeh ana ‘balas pantun’ ‘ala tukang becak.

  Reply

 4. Tri Djoko
  May 11, 2008 @ 18:38:33

  –> Mas Kunderemp :

  Injih mas…wonten kok “berbalas pantun” ing lingkunganipun para tukang becak punika…

  Punapa Mas Kunderemp dateng Ngayogyakarta dereng nate mirsani tho mas ?

  Dos pundi njenengan niku… !!!!

  He..he..he..

  Reply

 5. edratna
  May 11, 2008 @ 18:43:00

  Huahuahua……
  Aku nganti kemekelen…

  Isih eling critane bar ndelok ludruk, main pas crito judule….”jumputan(?) soko Suroboyo”…mulihe mesti mlaku saka stadion tekan omah….padahal isih wedi…jadi kabeh anak telu podo rebutan tangane ibu…

  Reply

 6. Tri Djoko
  May 11, 2008 @ 22:13:55

  –> Bu Edratna : judule “Bontotan Suroboyo”…

  Aku neng omah, ora melu. Mangkane aku ora melu-melu wedi weruh “bontotan” (pocong)…

  he..he..he..

  Reply

 7. simbah
  May 13, 2008 @ 20:52:03

  Kula nuwun,….Dik Yon, Bu Guru basa Jawa neng SMP loro, ora liya Ibu Mukardi…wah aku bola-bali dikampleng je…..kerenge, ji…ann ora ilok. Maju neng mblabag (papan tulis hitam) nulis aksara Jawa kurang genep langsung mak pleng….
  Lagune Krisbiantoro jaman sakmono ana maneh, si Badut….ning kok trus matii….
  Becak Mediyun, saiki cilik-2. Ora kaya jamane awake dhewe pas sekolah rakyat…mbiyen..

  Reply

 8. tridjoko
  May 14, 2008 @ 00:18:16

  –> Simbah : iya mas, aku kelingan sing ngajar Basa Jawa neng SMP biyen Bu Mukardi, ning aku kebagian diajar beliau pas kelas I dan II…iya mas, beliau kereng banget…aku isih kelingan bab pelajaran “Anggawe surat…..syarate…dluwange ora katekak-tekuk…”…

  Yen pas kelas III aku kebagian Bu Naryo asmane…

  O iyo mas, aku kelingan lagune Kris Biantoro “Si Badut” sing cerito manuke ndeweke…tapi sing ana kalimat “tak cokot…alot..” kuwi apa “Blangkon” ya judule ?

  No kidding mas ! Masak becak Madiun saiki cilik-cilik…sing bener pasti….awake dewe sing mbledah dadi gede sehingga becake ketoke dadi cilik…Yo mestine ukuran becake podho wae tho mas….

  Reply

 9. tridjoko
  May 14, 2008 @ 00:21:39

  –> Simbah :

  Yen aku mbiyen kelas I lan II SMP sing ngajar boso Jowo Ibu Mukardi pancen…lan panjenengane kereng banget…aku kelingan pas membahas bab “Anggawe Surat”…syarate “dluwange ora katekak-tekuk”…he..he..he..

  Pas kelas III SMP sing ngajar boso Jowo neng kelasku asmane Ibu Sunaryo….

  Wah, mosok becak mBediyun saiki cilik-cilik…pasti sing bener…awake dewe sing mbledah ora karuwan…yen becake sih pasti ya tetep gedhene tho mas ?

  Reply

 10. stevenhan2
  May 14, 2008 @ 17:02:04

  sorry sebelumnya pak kalo tidak ditempat yang benar, abis blog tentang KP udah hilang ( atau saya yang ga tau buka di mana, haha )

  mau tanya : untuk kelas AI 06PAW

  Waktu Selasa kemarin kan bapak bilang :
  1. Tanggal 20 Mei –> libur
  2. Tanggal 27 Mei –> OFC ( Bapak pergi jalan2 )

  nah, pas saya liat di SAP binusmaya, tanggal 27 Mei itu pertemuan 10 dan OFC itu pertemuan 11 yakni jatuh pada tanggal 3 Juni?

  Jadi bapak memajukan OFCnya apa saya yang salah kaprah yah O.o

  Thanks buat jawabannya 😀

  Reply

 11. simbah
  May 16, 2008 @ 19:50:57

  Iya dik Yon,….bener Bu Sunaryo….nanging aku krungu kabar sing kurang enak ngenani Bu Naryo,…kabare…almarhumah seda ‘lampus diri’ njegur sumur…sebabe ngenes putrane nakal, ning nakal sing kaya apa aku gak jelas. Sing crita adiku dhewe iya ana SMP loro wektu iku. Dadi wus suwe banget.
  Ngenani Becak mBediyun,…lah sing crita tukang becake dhewe. Nek ngarani Becak jaman taun 70-an, jenenge Becak Unto, padha karo sepeda Unto. Dadi becak ya ngalami apa kuwi evolusi? ora tambah gedhe ning tambah cilik, alasane sing nggenjot kabotan nek isih nganggo becak Unto…..

  Reply

 12. tridjoko
  May 16, 2008 @ 20:35:58

  –> Simbah : ya wis ojo dipukur, beliau wafat kan memang sudah waktunya dan memang itu harus jalannya. Mungkin beliau menderita sejenis penyakit yang mengacaukan akal sehat…

  Wah..nek koyo kuwi alasane, lha supoyo enteng becake digawe soko aluminium wae ben enteng..lan enak nggenjote…he..he..he…

  Kanca-kancaku kantor tanggal 27-28 neng Madiun meneh, tapi aku ora melu soale wis di-book sebuah unit kerja untuk workshop di Makassar. Lumayan aku wis 10 tahunan ora ke Makassar…mudah-mudahan kotane tambah resik (ing tahun 1998 kotor banget, mungkin lagi awal jaman reformasi)..

  Reply

 13. simbah
  May 17, 2008 @ 12:29:41

  Wah…tindak-2 maning…nyang Mekasar, selamat makan Coto en Sop Konro..es palubutung wahh…uwenake…Neng Mediyun yo wis ana, neng halamane Korem 081. Sedepe ya podho, wong sing mangsak wong mbugis asli…selamat dik Yon, aku wis 26 tahun durung sanja maning neng Mekasar….mbukak tatu lawas mengko…he..he..

  Reply

 14. tridjoko
  May 17, 2008 @ 13:06:25

  –> Simbah :

  Iya mas, iki lelungan mendadak soale ana salah sakwijining kanca kantor sing tiba-tiba wafat karena serangan jantung padahal beliau iki ditugaske nganakne FGD (Forum Group Discussion) tentang masalah transportasi neng Makassar. Dadi aku mung nggenteni kerjaannya beliau…

  Yen sempat mas, semua keindahan Makassar arep tak nikmati kembali, terutama sop konro Karebosi, coto Pantai Losari lan es palubutung..

  He..he..he..nduwe tatu lawas ya ? Jangan-jangan…… hahahahahaha !

  Reply

 15. @n's
  Oct 30, 2008 @ 08:34:54

  Maturnuwun nggih ceritanipun, saged dipun damel wacana kagem lare-lare amargi wonten kaitanipun kalian tukang becak. Mugi-mugi kathah malih cerita ingkang saged dipun gunakake kalian kanca-kanca lintunipun. Sakmangke saged luwih wiguna. maturnuwun nggih……ih…. Gusti mberkahi.

  Reply

 16. tridjoko
  Oct 31, 2008 @ 09:55:41

  –> @n’s :

  Sami-sami. Dalem remen cerita kula wonten ingkang maca lan saged ngrasakaken pigunanipun….

  Reply

 17. Anggar wisnu
  Jan 26, 2015 @ 15:20:45

  sugeng siang,, nderek koment bapak tri.. nama saya anggar. sebulan yang lalu saya tidak sengaja menemukan dan membaca blog ini. karena saya lahir dan besar di madiun,, menjadi penasaran madiun jaman dulu seperti apa gambarannya. dengan membaca blog ini lhaii kok ketagihan mbaca lagi yg lain dari tulisannya bapak.. setiap kali baca past setengah waras krn tertawa sendiri bahkan smp ngakak.. saya lahir tahun 1981 dan masih kebagian nonton film di gedung arjuna yg ketika itu kalau duduk pling belakang bau pesing,,, smpn 2 madiun smp sekarangvmasih terbilang eksis lho pak,, nyatanya guru les anak saya masih merekomendasikan pilihan masuk smp 2 madiun.

  Mas Wisnu,
  Wah…salam kenal mas. Semester depan ini kebetulan saya agak jarang jadwal ngajarnya jadi mudah2an sempet cerita tentang cerita-cerita konyol tentang masa lalu Madiun….saya merencanakan menulis novel konyol tentang masa kecil saya, judulnya “Sugar Boy” atau “Anak Tebu”….hehe

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: